สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมจัดสถานที่และกำลังพล เพื่อส่งผู้ป่วยโควิด-19 ส่งสถานพยาบาล บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลและ ศบค.ออกมาตรการและข้อกำหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว และสั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วย ร่วมบูรณาการปฏิบัติภารกิจในการ ชะลอ ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดให้ลดลงโดยเร็ว โดยเฉพาะภารกิจที่สำคัญตอนนี้ คือ การแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากชุมชน และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุด

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.จึงได้กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน 191 เป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเสริมกับหมายเลขสายด่วนหลักของหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ในการรับแจ้งกรณีผู้ป่วยติดเชื้อตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งมีการเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวที่โรงพยาบาลตำรวจ ขนาด 100 เตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ และขณะนี้ได้เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยอีกแห่งที่สโมสรตำรวจ รวมถึงปรับปรุงพื้นที่ใกล้เคียง คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 200 เตียง รวมทั้งได้จัดตั้ง Hospital ดูแลผู้ป่วยอีก 200 เตียง ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว

ส่วนภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนขณะนี้ คือ การรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล และศูนย์พักคอย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการไปยังหน่วยตำรวจทุกพื้นที่ จัดเตรียมยานพาหนะของราชการ พร้อมกำลังพลที่มีจิตอาสา ทำหน้าที่พลขับและอำนวยความสะดวกในการรับส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรักษาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สำหรับในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตำรวจโดยศูนย์ส่งกลับได้ปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยมาโดยตลอดตั้งแต่มีการแพร่ระบาด

นอกจากนี้ อีกภารกิจหนึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการ คือ ปรับปรุงพื้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 14 แห่ง ทั่วประเทศตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นสถานที่กักกันเฉพาะองค์กร (Organization Quarantine) สำหรับกักกันโรค เพื่อเข้าสู่การคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อ โดยมีจำนวนผู้ต้องกักสะสมตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. 2564 จำนวน 1,600 กว่าคน ปัจจุบันเหลือผู้ต้องกัก 200 กว่าคน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ ศบค.ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้การระบาดใหญ่ครั้งนี้คลี่คลาย และเข้าสู่สภาวะการควบคุมการแพร่ระบาดได้ในที่สุด