สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กรณีประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

กรณีประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด

ให้แสดงหลักฐานกับ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจดังนี้

1.เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต

  1. ถ้าไม่มีข้อที่ 1
    ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่
    ผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th
    หรือสแกน QR Code

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จจได้รับ QR Code เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ

3.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่ด่านตรวจ ทุกครั้ง

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (สีแดงเข้ม) ได้แก่
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
นครปฐม
สงขลา
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
พระนครศรีอยุธยา
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา

โดยตำรวจจะกวดขันให้การปฏิบัติ เป็นไปมาตรการป้องกันโควิด-19 ของศบค.

  • การห้ามมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค
  • การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคล รวมกันมากกว่า 5 คน
  • ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21:00-04:00 น.