รับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 ดูแลเหมือนญาติ พี่น้อง ภารกิจของตำรวจจิตอาสาในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3

ตำรวจภูธรภาค 3 จัดกำลังตำรวจสนับสนุน รับ- ส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล หรือ ศูนย์พักคอย ซึ่งเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นจากความห่วงใยพี่น้องประชาชนของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดได้รับความเดือดร้อน จึงมีข้อสั่งการไปยัง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาจัดข้าราชการตำรวจช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด -19

พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.3 และโฆษกตำรวจภูธรภาค 3 กล่าวว่าในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 มีตำรวจรวม 520 นาย ยานพาหนะ 179 คัน เข้าร่วม ซึ่งตำรวจจิตอาสาทุกนาย จะได้รับการฝึกทั้งการสวมชุด PPE และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ในการป้องกันโควิด -19 ที่สำคัญตำรวจที่เข้าร่วมทุกนายต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 2 เข็ม

ส่วนพาหนะที่ใช้มีทั้ง รถควบคุมผู้ต้องหา และ รถตู้ ซึ่งแยกมาใช้ในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะ ไม่ใช้ร่วมกับภารกิจอื่นเลย

รวมทั้งต้องฆ่าเชื้อ ทั้ง ก่อน และ หลังใช้ทุกครั้ง ซึ่งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 มีภารกิจทั้งรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด -19 สู่ สถานพยาบาล รวมทั้งส่งผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 กลับภูมิลำเนา

โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการผ่านสายด่วน 1668 1669 1330 แต่ถ้าติดขัดให้โทร 191 หรือหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจในพื้นที่

ซึ่งการให้บริการ รับ – ส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครอบคลุมทั้งในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 ถึง ภาค 9