โรงพยาบาลตำรวจ บริการการนัดหมายพบแพทย์ ระบบตรวจรักษาออนไลน์ (TELEMEDICINE) ผ่านแอปพลิเคชัน Police Plus

ระบบตรวจรักษาออนไลน์

โรงพยาบาลตำรวจ บริการการนัดหมายพบแพทย์ ระบบตรวจรักษาออนไลน์ (TELEMEDICINE)

ผ่านแอปพลิเคชัน Police Plus เพื่อติดตามการรักษา การดูแลที่ดีและปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

หน่วยผู้ป่วยนอกที่ให้บริการมีดังนี้

OPD ศัลยกรรม
OPD ออร์โธปิดิกส์
OPD อายุรกรรม
OPD สูตินรีเวชกรรม
OPD ตา
OPD หู คอ จมูก
OPD ประกันสังคม
OPD จิตเวช
OPD กุมารเวช
หน่วยเยี่ยมบ้าน

เริ่มเปิดบริการวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ เฉพาะผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจ ที่มีนัดหมายติดตามการรักษากับแพทย์ไว้แล้ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องตรวจติดต่อกลับตามเวลานัดหมาย

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Police Plus

สอบถามเพิ่มเติมโทร.
02-207-6000 ต่อ 6644, 6352

LINE : PGH Telemedicine
LINE ID : @924ijohz

สแกน QR CODE (คู่มือการใช้งาน)

ที่มา: ข้อมูลคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ