พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จเรตำรวจ (สบ 8) แนะนำขั้นตอนการสวมชุด PPE ที่ถูกต้อง

PPE

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จเรตำรวจ (สบ 8) ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล แนะนำขั้นตอนการสวมชุด PPE ที่ถูกต้อง

เพื่อให้กำลังพลตำรวจ สามารถนำขั้นตอนเหล่านี้ไปปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ขั้นตอนการสวมชุด PPE

1.ทำความสะอาดมือก่อนสวมถุงมือ
2.สวมถุงหุ้มรองเท้าจนถึงระดับใต้หัวเข่าเล็กน้อย
3.ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนสวมถุงมือ
4.สวมถุงมือ Nitrile ชั้นที่1
5.สวมชุดป้องกัน PPE โดยรูดซิปให้ถึงคอแต่ยังไม่ต้องสวมฮูด [Hood]
6.สวมหน้ากาก N95 โดยสายบนอยู่เหนือหู สายล่างอยู่ใต้หู
7.ตรวจสอบการรั่วของหน้ากาก [Fit Check]
8.สวมหมวกป้องกันแบบคลุมศรีษะ
9.ใส่แว่นตาป้องกันละอองฝอย
10.สวมเฟซชิลด์ [Face Shield]
11.สวมหมวกฮูด [Hood] และ รูดซิปชุด PPE ให้แน่น
12.สวมถุงมือ Nitrile ชั้นี่ 2 ให้คลุมชุด PPE
13.ตรวจสอบความเรียบร้อยของชุด PPE อีกครั้ง

ขั้นตอนการถอดชุด PPE
1.ถอดเฟซชิลด์ [Face Shield] และทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ
2.ทำความสะอาดถุงมือชั้นนอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
3.ถอดถุงมือชั้นนอกโดยกลับด้านในออกด้านนอกอย่างระมัดระวัง
4.คลายซิปแล้วถอดหมวกฮูดและหมวกคลุมศีรษะ
5.ถอดแว่นตาป้องกันละอองฝอย
6.ถอดชุด PPE โดยกลับด้านในออกด้านนอกด้วยควมรมัดระวัง
7.ถอดถุงหุ้มรองเท้าโดยกลับด้านในออกด้านนอก
8.ล้างถุงมือชั้นในด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
9.ถอดถุงมือชั้นในโดยกลับด้านในออกด้านนอกด้วยความระมัดระวัง
10.ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนถอดหน้ากาก N95
11.ถอดหน้ากาก N95 โดยเริ่มจากสายที่อยู่ใต้หูก่อน ตามด้วยสายที่อยู่บนหู
12.ปิดท้ายด้วยการล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

คลิปสาธิตขั้นตอนการสวมชุด PPE ที่ถูกต้อง