ศูนย์พักคอย ตำรวจทางหลวงพุแค ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด

หน่วยบริการตำรวจทางหลวงพุแค ร่วมกับ อบต.บ้านแก้ง และชาวบ้านจิตอาสา ร่วมกันจัดสถานที่ ณ ศูนย์พักคอย ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม ของศูนย์พักคอยรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

ซึ่งผู้ติดเชื้อที่ศูนย์พักคอยนี้ จะอยู่ในกลุ่มสีเขียว ที่อาการไม่หนัก ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการน้อยมาก เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคอื่นร่วม

นับเป็นอีกความร่วมมือ ระหว่างประชาชน ตำรวจทางหลวง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ช่วยกันทำให้ศูนย์พักคอยแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

ชมคลิป https://www.facebook.com/royalthaipolice/posts/4423105804418821