7 ข้อแนะนำ สำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

7 ข้อแนะนำ สำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

1. สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2.ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 0.5- 1 ลิตร งด ชา กาแฟ หรือของที่มีกาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3.ควรฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด และหลังฉีด 2 วัน งดการใช้แขนข้างที่ฉีด/ไม่เกร็งแขน/ไม่ยกของหนัก
4.หากทานยาละลายลิ่มเลือดให้ทานตามปกติ แต่หลังการฉีดวัคซีนแล้ว ให้กดนิ่งตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
5.หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้สังเกตอาการไม่พึงประสงค์อย่างน้อย 30 นาที
6.หากมีไข้หรือปวดเมื่อยมาก สามารถทานยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด (หากจำเป็นสามารถทานได้ทุก 4-6 ชั่วโมง)
ห้ามทานยากลุ่ม Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด

7.การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ควรห่างกับ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน

ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564