คดีแบบไหน ? เงื่อนไขความผิด คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจไซเบอร์

เงื่อนไขความผิด คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ ตำรวจไซเบอร์

  1. คดีเกี่ยวกับทรัพย์ ความเสียหายตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป

2.คดีเกี่ยวกับทรัพย์มีผู้เสียหายรวมกัน 50 คนขึ้นไป

  1. คดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีทั้งมูลค่าความเสียหาย 10 ล้านบาทขึ้นไป และ จำนวนผู้เสียหาย 10 คนขึ้นไป

4.คดีที่มีการกระทำผิดเป็น “ขบวนการ” ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อหาหลักฐาน

5.คดีที่มีลักษณะเป็น “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”

6.คดีที่ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

7.คดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายป้องกันปราบปรามเป็นพิเศษ

*** แจ้งได้ที่ สายด่วน 1441 สามารถปรึกษา แจ้งเบาะแส ขอความช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 08:30 น. ถึง 16:30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ ****

ที่มา : กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)