ตั้งรหัสผ่านยังไงให้ปลอดภัย กี่เว็บไซต์ กี่แอปพลิเคชัน ก็จำได้

ตั้งรหัสผ่านยังไงให้ปลอดภัย กี่เว็บไซต์ กี่แอปพลิเคชัน ก็จำได้

รหัสไม่ควรตั้ง และ ห้ามใช้เด็ดขาด ดังนี้
1.เลขเรียง เช่นเลข 12345678 หรือ 87654321
2.เลขซ้ำ เช่นเลข 55555555/ 22222222
3.วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 25122012
4.ทะเบียนรถ
5.บ้านเลขที่

หลักการตั้งรหัสที่ปลอดภัยและจำได้
(กรณีมีการกำหนดตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว)
1.อักษรมีตัวเล็ก ตัวใหญ่
2.ตัวเลข
3.อักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น # % & $ * (ถ้ามีตามเงื่อนไขแพลตฟอร์มนั้น ๆ)
4.เลือกตั้งอักษร ชื่อย่อ จากสิ่งที่คุณชอบและสนใจ เช่นทีมฟุตบอล ชื่อนักกีฬา
ที่คนทั่วไปจะไม่รู้ข้อมูลนี้ของคุณ
ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการ และชื่อแพลตฟอร์มย่อนั้นๆ
เช่น Liverpool#20 Me$si9889

ที่มา : ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร)