ผู้กำกับการ สภ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสนำทีมควงตะหลิวปรุงข้าวกล่อง ตามโครงการ “โรงพักโก-ลก เรา ปัน สุข” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อผู้กำกับการ สภ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นำทีมควงตะหลิวปรุงข้าวกล่องมื้อเย็น ทำให้แม้ในบางช่วงจะมีฝนพรำ แต่ด้วยความเอื้ออาทรที่มีให้กัน  ก็มีทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่ มารอรับน้ำใจอย่างต่อเนื่อง

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก เล่าว่า มีผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มารับข้าวกล่องเพิ่มขึ้นทุกวัน  โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันแรก จัดข้าวกล่องไว้ 500 ชุด แต่ต่อมาก็ต้องทำข้าวกล่องเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการ แม้ช่วงนี้จะอากาศแปรปรวน สองวันแรกร้อนจัด แต่พอถึงวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 3 กลับมีฝนตกหนัก แต่ทั้งผู้ให้ และ ผู้รับที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ไม่ย่อท้อ เห็นได้จากจำนวนผู้ที่มารับข้าวกล่องที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ต้องเตรียมข้าวกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ชุด

ส่วนการเปิดโรงครัวปรุงข้าวกล่อง เป็นการร่วมแรงร่วมใจของ ตำรวจ สภ.สุไหงโก-ลก แม่บ้านตำรวจ และเยาวชนจิตอาสา โดยเมนูจะปรับเปลี่ยนไปแต่ละวัน เช่น ผัดพริกไก่ ไข่เจียว ไก่ตูมิฮ์ ไก่ทอด ไข่ต้ม เสริมด้วย เงาะ และน้ำดื่ม โดยแม่บ้านตำรวจเลือกที่จะปรุงอาหารฮาลาล เพราะรับประทานได้ทั้ง ชาวไทยมุสลิม พุทธ และคริสต์  ซึ่งจะเริ่มปรุงตั้งแต่เช้า และบรรจุข้าวกล่อง ผลไม้ และน้ำดื่ม เสร็จตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ กล่าวว่าจัดโครงการโรงพักโก-ลก เรา ปัน สุข เพราะเห็นถึงความเดือนร้อนของคนโก-ลก ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อยู่ติดชายแดน เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียลดน้อยลง กระทบต่อธุรกิจทั้งการท่องเที่ยว และ การค้าขาย ซึ่งผู้ที่มารับข้าวกล่องมื้อเย็นบอกว่าโครงการที่จัดขึ้น 5 วัน นี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงนี้ลงได้

ท่ามกลางความเดือดร้อนก็ยังเห็นน้ำใจของคนไทย ที่ช่วยสนับสนุนวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ทั้งข้าวสาร ไข่ไก่ รวมทั้งนายจำรัส มังคลาทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลสุคิริน ที่ไปรับซื้อเงาะจากชาวสวน นำมามอบให้ สภ.สุไหงโก-ลก แจกจ่าย วันละ 1,000 กิโลกรัม ที่ยังเป็นการช่วยเกษตรกร ชาวสวนอีกทางหนึ่งด้วย ที่สำคัญสิ่งของที่ประชาชนและภาคเอกชนนำมาสบทบกับวัตถุดิบที่สภ.สุไหงโก-ลก จัดเตรียมไว้แล้ว ก็ช่วยให้สามารถเพิ่มจำนวนข้าวกล่อง เพื่อแจกจ่ายตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ด้วย

โครงการโรงพักโก-ลก เรา ปัน สุข มีขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และจะมีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยนอกจากจะมารับข้าวกล่องด้วยตัวเองได้ที่บริเวณศูนย์บริการประชาชน (ป้อมจราจร) สภ.สุไหงโก-ลก ตั้งแต่ เวลา 14:00 นาฬิกาแล้ว ยังมอบข้าวกล่องบางส่วนให้ อสม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างกักตัวดูอาการด้วย