นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมก.ตร. ซึ่งมีการรายงานการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจ 25 นาย ที่ถูกลงโทษ ช่วงเดือน ส.ค. 64

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2564 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจได้เข้าร่วมการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13:30 น.

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ มีรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่าง ๆ และเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รวมทั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ยังได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 25 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 16 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 7 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 2 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม -สิงหาคม 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 148 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 108 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 33 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 7 นาย

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การประชุมในวันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับผู้บังคับการ ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ และ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วาระประจำปี 2564 เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างจากผู้ที่เกษียณอายุราชการ และ สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความเหมาะสม

ซึ่ง ก.ตร. ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้

-ระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เลื่อนขึ้น) จำนวน 2 นาย
-ระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (หมุนเวียน) จำนวน 2 นาย
-ระดับผู้บัญชาการ (เลื่อนขึ้น) จำนวน 8 นาย
-ระดับผู้บัญชาการ (หมุนเวียน) จำนวน 10 นาย
-ระดับรองผู้บัญชาการ (เลื่อนขึ้น) จำนวน 20 นาย
-ระดับรองผู้บัญชาการ (หมุนเวียน) จำนวน 22 นาย
-ระดับผู้บังคับการ (เลื่อนขึ้น) จำนวน 49 นาย
-ระดับผู้บังคับการ (หมุนเวียน) จำนวน 59 นาย
-รองผู้บังคับการ (เลื่อนขึ้น) จำนวน 101 นาย

รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 273 นาย