แนะนำประชาชนหลีกเสี่ยงเส้นทาง กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจร บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ 27 สิงหาคม 2564

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ ขอให้ประชาชนหลีกเสี่ยงเส้นทาง และเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทาง กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจร บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม

และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก. 02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH และสามารถดาวน์โหลดแผนที่จราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ที่ Line Official ชื่อ “Police Traffic News”