โฆษก ตร. ยืนยัน ตำรวจที่ติดโควิด ระหว่าง เข้ารับการฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบที่ป่าละอู ได้เข้ารับการรักษาทุกคนแล้ว

พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจง กรณีตำรวจฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบที่ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีสื่อมวลชนรายงานว่า เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 คลัสเตอร์ใหญ่ในพื้นที่ศูนย์ฝึกรบพิเศษ สังกัดตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจพบตำรวจนายสิบติดเชื้อ 335 นาย จากผู้เข้ารับการฝึกกว่า 400 คน โดย พ.ต.อ.ฉัตรไชย เรียนเมฆ อดีตรอง ผบก.จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิจารณ์ว่าช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด ราชการสั่งให้ ประชาชนห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คน แต่เหตุใดหน่วยงานของรัฐจึงจัดการฝึก อบรม สัมมนา ประชุมกันเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอชี้แจงกรณีดังกล่าว ดังนี้

  1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ “มีภารกิจหน้าที่” ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของราชอาณาจักร “จึงมีความจำเป็น” ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอ
  2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค 9 ได้มีหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องขออนุญาตนำข้าราชการ ตำรวจเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 25 มิ.ย.64 โดยคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 27/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 อนุญาตให้ ตำรวจภูธรภาค 9 ทำการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ ณ ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฤาชัย บ้านป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.64 ถึง 6 ก.ย.64 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
  3. การจัดการฝึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ “ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด” โดยมีการตรวจหาเชื้อ (ผลการตรวจ : ไม่พบเชื้อ) การตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย ห้ามมิให้ออกจากพื้นที่ฝึก หรือมิให้ผู้ใดเข้าเยี่ยมผู้รับการฝึก

ตลอดจนได้มีการฉีดวัคซีนให้กับครูฝึก/ผู้เข้ารับการฝึกทุกนายครบ 2 เข็มแล้ว

  1. ต่อมาในสัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกพบว่ามีแม่ครัวนำเด็กเข้ามาช่วยเสิร์ฟอาหารในพื้นที่การฝึก ภายหลังพบว่า ครอบครัวของเด็กดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 ทางกองอำนวยการฝึก จึงได้ประสาน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้ามาทำการตรวจเชื้อให้กับกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 334 คน (กำลังพล 324 คน ครูฝึก 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน แม่ครัว 2 คน)
  2. สำหรับ “กำลังพลที่ติดเชื้อ” ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ “นำตัวเข้ารับการรักษาแล้ว” ส่วน “ผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อ” ก็ได้ “กักตัวไว้ในพื้นที่” เพื่อสังเกตอาการเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และจะดำเนินการรักษาดูแลกำลังพลที่เชื้อฯ อย่างเต็มที่ ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ จึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ