รอง โฆษก ตร. ระบุถึง ข่าวบิดเบือน “ออมสิน แจกเงิน 500 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี” โดยธนาคารออมสินชี้แจง จะมอบเงินขวัญถุงประเดิมบัญชีเงินฝาก 500 บาท ให้เฉพาะเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เม.ย. 64

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันว่ามีการตรวจพบข่าวบิดเบือน กรณี “ออมสิน แจกเงิน 500 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี” โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

โดยมีการโพสต์ข้อความที่บิดเบือนว่า เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการออมในวาระครบรอบ 108 ปีของธนาคารออมสิน ผ่านทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊ก โดยใช้ข้อความ อาทิ ช่วยเหลือ รายละ 500 บาท สำหรับผู้มีบัญชีออมสิน หรือ ออมสิน แจกเงิน 500 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี หรือ ธนาคารออมสิน ฉลองครบ 108 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ เป็นชุดของขวัญมูลค่า 500 บาท หรือ ฟรีแพ็คเกจของขวัญ 500 บาท หรือ ธนาคารจ่ายเงินเบื้องต้นให้กับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี นั้น

ทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรของธนาคารออมสิน ชี้แจงว่า ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือน ไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยข้อเท็จจริงคือ ธนาคารได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในโอกาส “ครอบรอบ 108 ปี ธนาคารออมสิน” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งธนาคารออมสิน จะเรียกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีว่า “วันออมสิน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งธนาคารออมสินขึ้นมาในสมัยนั้นเรียกว่า “คลังออมสิน” ซึ่งทุกปีธนาคารจะมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้านส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่ประชาชนด้วยการปลูกฝังให้รู้จักการออมตั้งแต่วัยเยาว์ โดยธนาคารจะมอบเงินขวัญถุงเป็นทุนประเดิมบัญชีเงินฝาก จำนวน 500 บาท ให้กับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งบิดา มารดา ของเด็กที่เกิดในวันดังกล่าว สามารถนำสูติบัตร(ใบเกิด) พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาที่มีสัญชาติไทย และสำเนาทะเบียนบ้าน มาแจ้งขอรับบัญชีเงินฝากขวัญถุงดังกล่าวที่สาขาธนาคารออมสินที่อยู่ใกล้บ้านได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง จากเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก gsbsociety หรือโทร. 1115

บทสรุปของเรื่องนี้ : เด็กที่มีสิทธิขอรับเงินขวัญถุงเป็นบัญชีเงินฝาก 500 บาท ต้องเป็นเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น และไม่ใช่ชุดของขวัญหรือเงินช่วยเหลือที่ใครจะขอรับได้ฟรี อีกทั้ง เป็นการครบรอบ 108 ปีธนาคารออมสิน ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศจีนเลย

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่านช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์
https://www.antifakenewscenter.com
เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER
ทวิตเตอร์ @AFNCThailand
ไลน์ @antifakenewscenter
ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87
และสายด่วน 1599 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ