แนะนำประชาชนหลีกเสี่ยงเส้นทาง บริเวณ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ – สวนลุมพินี กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ วันที่ 4 ก.ย. 64

แนะนำประชาชนหลีกเสี่ยงเส้นทาง กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ – สวนลุมพินี ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง และเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทาง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม

เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ

ถ.ราชดำริ (แยกราชประสงค์ – แยกศาลาแดง)

ถ.หลังสวน

ถ.วิทยุ

ถ.สารสิน

ถ.พระราม 4 (แยกอังรีดูนังต์ – แยกวิทยุ)

ถ.สีลม(แยกศาลาแดง – แยกสีลม-นราธิวาสฯ)

เส้นทางแนะนำ

ทางพิเศษศรีรัช

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ถ.พระราม 9

ถ.รัชดาภิเษก

ถ.จตุรทิศ

ถ.เพชรบุรี

ถ.เพลินจิต

ถ.สุขุมวิท

ถ.สาทรเหนือ

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

ถ.เจริญกรุง

ถ.อังรีดูนังต์

ถ.พญาไท
ถ.พระราม 1

ถ.บรรทัดทอง

ถ.พระราม 6

และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก. 02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH และสามารถดาวน์โหลดแผนที่จราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ที่ Line Official ชื่อ “Police Traffic News”