การฝึกอบรมยิงปืนทางยุทธวิธี ในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns) และ คอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ฝึกเพิ่มทักษะ สู้ภัยอาชญากร พิทักษ์ประชาชน ให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รูปแบบและวิธีของอาชญากรที่เปลี่ยนแปลงไป มีแนวโน้มการใช้ความรุนแรง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศแต่ยังปรากฏให้เห็นทั่วโลก จึงเป็นที่มาให้พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบแนวนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมยิงปืนทางยุทธวิธี ในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns) และ คอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท ผบช.ภ.2 และประธานกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทยิงปืน (ประธาน กกป.ยิงปืน) ซึ่งเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯเน้นย้ำ ให้ตำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรม “มุ่งมั่น ตั้งใจ เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ ทั้งให้ผูกมิตรไมตรี สร้างความสมัครสมานสามัคคี ต่อกันเพื่อประสานการปฏิบัติงานในอนาคต และนำทักษะที่ได้รับในปีนี้ มาทบทวนเพื่อวางแนวทางสำหรับปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของราชการและคุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดิน”

จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม ยิงปืนทางยุทธวิธี ในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns) และ คอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ก็เพื่อให้ตำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสากล และยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจได้รับอันตราย บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต และเมื่อใช้อาวุธปืนด้วยความมั่นใจในการปฏิบัติ ยังส่งผลดีต่อการทำหน้าที่ เพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์ ให้ประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ระหว่างการฝึก ยังปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยตำรวจผู้รับการฝึกอบรมทุกนาย และวิทยาการ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 2 เข็ม

ก่อนฝึก ยังผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และตลอดระยะเวลาของการฝึก ได้จัดการให้สถานที่เป็นพื้นที่ปิด ห้ามผู้เข้ารับการฝึกออกจากพื้นที่ฝึก และไม่ให้ผู้ใดเข้าเยี่ยม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด