“ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีจริงจัง ป้องกันโควิดเคร่งครัด” ระหว่าง ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี ในรูปแบบCombat Handguns และ Combat Carbine

การฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มือ ก่อนจับส่วนประกอบของปืนระหว่างการฝึกยิง เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ซึ่งตำรวจที่เข้ารับการ ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี ในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns) และ คอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ต้องปฏิบัติ ระหว่างการฝึกซึ่งมีขึ้นช่วงวันที่ 5-10 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มาตรการป้องกันโควิด-19 มีขึ้นก่อนการฝึกจะเริ่มขึ้น โดยทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 2 เข็ม

ส่วนสถานที่จัดการฝึก ที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งกำลังพลและครอบครัว รวมถึง แม่บ้าน แม่ครัว และคนงาน เกือบ 200 ชีวิต ล้วนแต่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 2 เข็ม และได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) ทุกคน

ส่วนตำรวจผู้เข้ารับการฝึก 160 นาย และครูฝึก 60 นาย ต่างได้รับการตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจแบบ ATK 48 ชั่วโมงก่อนวันฝึก

ทันทีที่เดินทางมาถึงศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ยังได้รับการตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจแบบ ATK อีกครั้ง และผลคือ ไม่พบเชื้อ (Negative) ทั้งหมด

นอกจากนี้ยังได้รับมอบ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ ขวดเล็ก สำหรับติดตัวด้วย

การรับประทานอาหาร ยังปฏิบัติตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม และฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อ ส่วนห้องนอนจัดให้พักห้องละ 2 นาย เพื่อไม่ให้แออัด รวมทั้งต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเข้า-ออกในแต่ละจุด

พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง บอกว่าทุกคนต่างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด “ผู้รับการฝึกทุกคน มีวินัยสูงมาก เคารพในกฎกติกา มารยาท เมื่อมาอยู่กับเรา ต้องถอดเครื่องแบบ ถอดชั้นยศ อยู่ในการปกครองของเรา และทุกคนมีวินัย”

ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม 6 วัน สถานที่ยังถูกจัดให้เป็นพื้นที่ปิด ห้ามผู้เข้ารับการฝึกออกจากพื้นที่ฝึก และไม่ให้ผู้ใดเข้าเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจว่านอกจากฝึกทักษะทางยุทธวิธีอย่างแม่นยำแล้ว ยังร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน