กองบังคับการตำรวจทางหลวง แจ้งผู้ใช้รถทราบ เส้นทางใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. มีเพิ่ม 6 เส้นทาง พร้อมข้อกำหนดความเร็ว รถแต่ละประเภท

https://www.facebook.com/225217524207691/posts/4525870074142393/?app=fbl

https://www.facebook.com/225217524207691/posts/4525870074142393/?app=fbl

https://www.facebook.com/225217524207691/posts/4525870074142393/?app=fbl

เพิ่ม 6 เส้นทาง ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม.

ถ.มิตรภาพ ทล.2 (บ่อทอง – มอจะบก) ทั้งขาเข้า-ขาออก
กม. 74+500 – กม. 88+000

ถ.พหลโยธิน ทล.1 (หางน้ำหนองแขม – บ้านหว้า – วังไผ่) ทั้งขาเข้า-ขาออก
กม. 306+640 ถึง กม. 330+600

ถ.สายเอเชีย ทล.32 (อ่างทอง – ไชโย – สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ – โพนางดำออก) ทั้งขาเข้า-ขาออก
กม. 50+000 ถึง กม. 111+473

ถ.พหลโยธิน ทล.1 (สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์)ทั้งขาเข้า-ขาออก
กม. 35+000 ถึง กม. 45+000

ถ.เทพรัตน ทล.34 (บางนา – ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ทั้งขาเข้า-ขาออก
กม. 1+500 ถึง กม. 15+000

ถ.มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ทล.304 (คลองหลวงแพ่ง – ฉะเชิงเทรา) ทั้งขาเข้า-ขาออก
กม. 53+300 ถึง กม. 58+320
กม. 62+220 ถึง กม. 63+000

รวมทั้งเส้นทางเดิม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ทางหลวงบางปะอิน – ทางแยกต่างระดับอ่างทอง) ขาเข้า-ขาออก
ระยะทาง 50 กม.

กำหนดความเร็ว รถแต่ละประเภท

ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.
รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็ก
รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น

ไม่เกิน 80 กม./ชม.
รถจักรยานยนต์
รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน

ไม่เกิน 90 กม./ชม.
รถขนส่งผู้โดยสาร เกิน 15 คน
รถบรรทุก น้ำหนักรวมเกิน 2,200 กก.

(ไม่เกิน 100 กม./ชม.)
รถคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
รถจักรยานยนต์ (กำลังเครื่องยนต์ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือความจุกระบอกสูบ 400 ลบ.ซม.ขึ้นไป)

ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.
ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. ในช่องทางขวาสุด
(ยกเว้นกรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น การจราจรติดขัด หรือรถเสีย)

ที่มา : ตำรวจทางหลวง