“ผบ.ตร.ส่งรถเคลื่อนที่ตรวจโควิด -19 เชิงรุกคันแรก นำร่องตรวจเชื้อโควิดเชิงรุก

พล.ต.อ. สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรถเคลื่อนที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกคันแรก เพื่อเป็นการนำร่องโครงการ ตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ที่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย เขต 1-2 เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้าง ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวข้างต้น โดยสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจ และครอบครัวทั่วประเทศ และได้จัดสรรชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับทุกหน่วยครบตามจำนวนที่ร้องขอโดยให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

อีกทั้งสามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที และลดการเจ็บป่วยอาการหนักหรือเสียชีวิต และคาดว่า ข้าราชการตำรวจและครอบครัว จะมีการติดเชื้อในอัตราที่ลดลง

โดยรถตรวจเคลื่อนที่นี้ จะเข้าไปตรวจถึงที่สถานีตำรวจ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมถึงประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้เข้าถึงการตรวจแบบทั่วถึง ไม่ต้องเดินทางไกล

สำหรับรถตรรจเชื้อโควิค-19 เชิงรุกเคลื่อนที่นี้ มีทั้งหมด 10 คัน ซึ่งจะนำมาใช้ในการตรวจเชิงรุก ตามสถานีตำรวจในกรุงเทพฯและปริมณฑล

และเมื่อตรวจพบมีผลบวกข้าราชการตำรวจและ ครอบครัว ที่มีผลบวกจะถูกจัดส่งไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลตำรวจ และรอผลเพื่อคัดแยกความรุนแรงของโรคโดยทางโรงพยาบาลตำรวจ จะทำการเอกซเรย์ปอด จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ขณะรอผลตรวจ ซึ่งจะออกภายใน 24 ชั่วโมง ในส่วนของประชาชน ได้ติดต่อผู้นำชุมชน เพื่อประสานงานและเพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิ์ของผู้ป่วยต่อไป

นอกจากนี้ พล.ต.อ. สุรพล เปิดเผยเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำการตรวจเชิงรุก ทั่วประเทศ โดยมียอดอยู่รวมทั้งหมด 77,778 ราย แยกเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 66,415 ราย ครอบครัวตำรวจ จำนวน 8,978 ราย และประชาชนทั่วไปจำนวน 1,976 ราย มีการตรวจพบเชื้อทั้งหมด 287 ราย แยกเป็นข้าราชการตำรวจจำนวน 98 ราย ครอบครัวตำรวจ 146 ราย และประชาชนทั่วไป 43 ราย

นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้ราชการตำรวจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มารับบริการของสถานีตำรวจอย่างมาก