ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบ “อาคารอเนกประสงค์ สาธารณประโยชน์ บ.ย.ส. 25” ที่จัดสร้างโดย คณะผู้อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 25 (บ.ย.ส.25) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นประโยชน์สาธารณะ

“คณะนักศึกษาหลักสูตร  บ.ย.ส.25  “ นำโดยนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธานรุ่นพร้อมตัวแทนคณะนักศึกษา บ.ย.ส.25 ร่วมกับ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ตัวแทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดสร้าง “อาคารอเนกประสงค์ สาธารณะประโยชน์ บ.ย.ส.25” และส่งมอบให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสาธารณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

คณะผู้อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 25 (บ.ย.ส.25) นำโดย นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธานรุ่นฯ พร้อมคณะ ได้แก่ นางปรมา ชันซื่อ เลขานุการฯ, นางอภิศราวรรณ วัชรินทร์พร, นายมนตรี ฐิรโฆไท และนางฎารณีย์ มาตย์ชาวนา ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน  พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ตม.5 และ พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5 ร่วมรับส่งมอบอาคารอเนกประสงค์สาธารณะประโยชน์ ภายใต้ชื่อ “อาคารอเนกประสงค์ บ.ย.ส.25” ซึ่งอาคารดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยส่งมอบให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ข้าราชการทุกหน่วยงานและภาคประชาชน ในการใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวว่า อาคารอเนกประสงค์ที่ถูกจัดสร้างขึ้น เป็นความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนของคณะผู้อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 25 (บ.ย.ส.25) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

นอกเหนือจากการใช้รองรับนโยบาย และภารกิจของสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้ว คณะผู้จัดสร้างยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสามารถใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในทุกภาคส่วน ที่สามารถมาใช้ประโยชน์จากอาคาร โดยภาคประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาใช้จัดกิจกรรมชุมชน ใช้ประโยชน์ในด้านนันทนาการ หรือกิจกรรมประชุมอบรมในด้านต่าง ๆ  รวมถึงยังสามารถใช้เป็นสถานที่ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

หลังส่งมอบอาคารแล้วยังได้จัดกิจกรรม “ตำรวจห่วงใย ใส่ใจประชาชน” ตาม นโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. โดยมอบสิ่งของ อาทิ ถุงยังชีพ 300ชุด หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงเสื้อกันหนาว มอบให้พี่น้องประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19