รองโฆษกตร. ยืนยัน “ข่าวปลอม” ธ.ก.ส. แจ้งให้กู้ยืมทุกอาชีพ 50,000 บาท ผ่อน 500 บาท/เดือน” ตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ใช่ทั้ง “ไลน์” และเบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งอ้างว่าให้ผ่อน 500 บาทต่อเดือน ยังเป็นข้อมูลบิดเบือน

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยัน “ข่าวปลอม” กรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ไลน์ Smart Case Credit ของ ธ.ก.ส. แจ้งให้กู้ยืมทุกอาชีพ 50,000 บาท ผ่อน 500 บาท/เดือน

โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการเผยแพร่ข้อมูลว่า การใช้ Smart Case Credit Line ของ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือประชาชนชน โดยมีการพูดถึงสินเชื่อ ให้กู้ยืมทุกอาชีพ 50,000 บาท ผ่อน 500 บาท/เดือน ด้วยนั้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ธ.ก.ส. ไม่เคยใช้ line Smart Case Credit แต่ใช้ช่องทาง line BAAC Family ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและลงทะเบียนในการขอรับสินเชื่อ และจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อเพื่อทำสัญญากู้เงินต่อไป

ส่วนเรื่องสินเชื่อข้างต้น พบว่าเป็นสินเชื่อชำระดีมี Smart Cash สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อในโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบมาก่อนแล้ว ที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของลูกค้า โดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.50 ต่อปี) ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้

อีกทั้งที่น่าสังเกตคือเนื้อหาข่าวมีการบิดเบือนเบอร์โทรศัพท์ โดยเบอร์ติดต่อสอบถามที่ ธ.ก.ส.ใช้ คือ 02-555-0555 แต่ในข่าวใช้ 02-55510555

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อีกทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลจากเพจที่ไม่ใช่เพจทางการของธนาคาร และควรตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนทุกครั้ง รวมทั้งติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร. 02-555-0555

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธ.ก.ส. ใช้ช่องทาง line BAAC Family ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและลงทะเบียนในการขอรับสินเชื่อ แต่จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อเพื่อทำสัญญากู้เงินต่อไป อีกทั้งเบอร์โทรในการติดต่อธนาคารไม่ตรงกับของจริง

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่านช่องทาง ได้แก่
เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com
เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER
ทวิตเตอร์ @AFNCThailand
ไลน์ @antifakenewscenter
ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87
และสายด่วน 1599 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ