ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผบ.ตร.หวังให้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลสนามต้นแบบ เคลื่อนย้ายไปสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด จัดตั้งได้ภายใน 48 ชม.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมาย พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ณ ลานหน้าอาคารสโมสรตำรวจ และโรงพยาบาลสนามสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) บริเวณโรงยิมกองสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการดำเนินการของจุดคัดกรอง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อาคาร และลานด้านหน้าสโมสรตำรวจ

โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.3 พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว ผกก.3 บก.สส.สตม. กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ทีมแพทย์และพยาบาล และผู้แทนสำนักงานเขตหลักสี่ ให้การต้อนรับ

โดยมีจุดคัดกรอง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อาคาร และลานด้านหน้าสโมสรตำรวจ จะตรวจคัดกรองโรคให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไป วินิจฉัย-ประเมินอาการผู้ป่วย ก่อนจะส่งต่อไปยังรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม Hospitel Community Isolation หรือ Home Isolation แล้วแต่กรณี

ขณะที่ โรงพยาบาลสนามสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะยกระดับจากโรงพยาบาลสนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้พร้อมดูแลผู้ป่วย รองรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนได้ถึง 100 เตียง และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤต โดยมีห้องความดันลบ ICU Cube จำนวน 2 ห้อง และรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤต อีกจำนวน 8 เตียง

พร้อมกันนี้ ผบ.ตร.ได้สั่งการให้พัฒนาโรงพยาบาลสนาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นโรงพยาบาลสนามต้นแบบ ที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในสถานที่อื่นได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสนาม ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องน้ำ ห้องสุขา รวมถึง ห้องความดันลบ ICU Cube สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในสถานที่ ที่มีการแพร่ระบาด และจำเป็นจะต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ภายใน 48 ชั่วโมง และภายในโรงพยาบาลสนามฯ ยังมีการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย