ตำรวจโคราช บูรณาการกำลังร่วมขนกระสอบทราย ป้องกันผลกระทบท้ายอ่างน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน


พ.ต.อ.อิษฏ์ บุญญะฤทธิ์ ผกก.สภ.โนนไทย พ.ต.ท.อธิสรรค์ โพธิ์ศรี สว.สส.สภ.โนนไทย พ.ต.ต.สุทธิชัย อุปถัมภ์ สวป.สภ.โนนไทย พร้อมกำลังตำรวจจิตอาสา ร่วมบูรณาการการทำงานตามแผนป้องกันอุทกภัยกับภาคเครือข่าย ประกอบด้วย ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบัลลังก์ นายสมนึก ภู่มะรัง กำนันตำบลบัลลังก์ และกองกำลังทหารจากค่ายสุรนารี

ร่วมกันบริหารจัดการน้ำโดยการเก็บข้อมูลจากศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานะการณ์น้ำโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา น้ำกระสอบทรายกั้นเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำ จัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่าง หรือการท่วมไร่นา พืชผลทางการเกษตร บ้านเรือนประชาชน