การฝึก ยิงปืนทางยุทธวิธี Combat Handguns และ Combat Carbine หลักสูตรที่สร้างร่วมกันระหว่าง กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ, อรินทราช 26, นเรศวร 261, หนุมาน และคอมมานโด

เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมที่ตำรวจต้องเผชิญกับคนร้าย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่จริง ในการจับกุม ควบคุม และยุติเหตุการณ์ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย จำเป็นต้องมียุทธวิธีที่ผ่านการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ

จึงเป็นที่มาของ โครงการ ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี ในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns) และ คอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine)

หลักสูตรการยิงปืนที่ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้หารือ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  4 หน่วยงาน ประกอบด้วย อรินทราช 26, นเรศวร 261, หนุมาน และคอมมานโด 

เพื่อสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเผชิญเมื่อปฏิบัติหน้าที่จริง นำมาสู่โครงการฝึกยิงปืนทาง ยุทธวิธี ในรูปแบบคอมแบทแฮนกันส์และคอมแบทคาร์ไบน์ ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564

พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวระหว่าง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยระบุว่า “โครงการนี้เป็นนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ดำเนินการปรับรูปแบบ วิธีการแข่งขันยิงปืนประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เคยปฏิบัติมา เป็นรูปแบบการแข่งขันยิงปืนทางยุทธิวิธี เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบและวิธีการของอาชญากรที่เปลี่ยนแปลงไป มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะแค่ในประเทศ ยังปรากฎให้เห็นทั่วโลก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับอันตราย บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต จากการยิงต่อสู้กับอาชญากรที่มีให้เห็นบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องฝึกทักษะให้ทันต่อสถานการณ์

การฝึกในครั้งนี้จะประกอบด้วย กฎความปลอดภัยและอาวุธศึกษา ปืนพกและปืนยาวเบื้องต้น โดยจะมีการบรรยายภาควิชาการต่าง ๆ จากครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญ

โครงการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีในรูปแบบคอมแบทแฮนกันส์และคอมแบทคาร์ไบน์ จึงเป็นการฝึกมิติใหม่  ให้กับตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 ถึง ภาค 9  รวม 160 นาย โดยได้รับความรู้จาก ครูฝึก 60 นาย

ตลอดการฝึก ยังปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโควิด–19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เข้าร่วมทุกคน ได้รับวัคซีนป้องกันแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม ผ่านการตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) 48 ชั่วโมงก่อนวันฝึกและเมื่อเดินทางถึงศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง จะได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK ซ้ำอีกครั้ง

ความรู้และทักษะการใช้อาวุธปืนที่ได้รับจากการฝึก จะทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชมคลิป การฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี ในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns) และ คอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 https://fb.watch/82WrcA3P7t/