ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาหน่วยบริการปันสุข ช่วงโควิด-19แบ่งปันอาหาร ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

พ.ต.ท.อิทธิศักดิ์ ค้ำคูณ สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่ามะกา,ไทรโยค และข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. จัดกิจกรรมจิตอาสา หน่วยบริการปันสุข ช่วงโควิด-19 โดยร่วมจัดทำอาหารนำแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ เนื่องจากบ้านหลังเก่า มีสภาพเสื่อมโทรม มีน้ำท่วมขังภายในบ้าน เป็นอุปสรรคต่อการอยู่อาศัยช่วงฤดูฝนเป็นอย่างมาก ซึ่งมีตำรวจทางหลวงกาญจนบุรี ผู้นำท้องถิ่น กู้ภัยและภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรี ได้ร่วมดำเนินการตามนโยบายของ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็ง