ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรี ร่วมก่อสร้างซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ใน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

พ.ต.ท.อิทธิศักดิ์ ค้ำคูณ สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่ามะกา,ไทรโยค และข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. จิตอาสาหน่วยบริการปันสุข ช่วงโควิด-19 นำแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร่วมก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ เนื่องจากสภาพบ้านหลังเก่า มีสภาพเสื่อมโทรม มีน้ำท่วมขังภายในบ้านเป็นอย่างมาก เป็นอุปสรรคต่อการอยู่อาศัยช่วงฤดูฝน ณ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ ได้มีกู้ภัยตำรวจทางหลวงกาญจนบุรี ผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย