จับปลา เก็บพริก เก็บบวบ สู่ครัวโรงพัก “โครงการ โคก หนองนา โมเดล” เพื่อให้ สภ.บางสวรรค์… เป็นสวรรค์ทั้งของข้าราชการตำรวจและชาวบ้านในพื้นที่

แปลงเกษตร และสระน้ำ ที่มาจากการ ร่วมแรง ร่วมใจ สละแรงกาย ของตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์  อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เนรมิตผืนดิน เนื้อที่ 3 ไร่เศษ ให้เป็น โคก หนองนา โมเดล   จัดการพื้นที่การเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่

พ.ต.ท.วีระพันธ์ เกื้อรักษ์ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ บอกว่า ในเนื้อที่ 3 ไร่เศษ แบ่งเป็นโซนเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด ทำนา ปลูกผักสวนครัว ปลูกทุเรียน และไม้ยืนต้นต่าง ๆ

ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงตำรวจ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตำรวจ สภ.บางสวรรค์  และกลายเป็นต้นแบบ จนมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ให้ความสนใจ เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการโคกหนองนาของ สภ.บางสวรรค์ ทุกสัปดาห์

หนึ่งในแรงผลักดันสำคัญ คือ พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทั้งสนับสนุน และเดินทางมาร่วมติดตามผล

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี บอกว่า แม้สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ จะเป็นโรงพักที่ตั้งมาได้ไม่กี่ปี แต่จากแนวนโยบายของพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ตำรวจภูธรภาค 8 ได้สานต่อสู่สถานีตำรวจทุก ๆ สถานี ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ตำรวจในพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก โคก หนอง นา สู่ครัวโรงพัก

โคก หนอง นา โมเดล ของ สภ.บางสวรรค์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคของตำรวจภูธรภาค 8  นับเป็นความสำเร็จและความภูมิใจ ของตำรวจทุกนายใน สภ.บางสวรรค์  โดยมีเป้าหมายจะส่งโครงการโคก หนอง นา โมเดล เข้าประกวดในระดับประเทศ

เพื่อให้สภ.บางสวรรค์… เป็นสวรรค์ทั้งของข้าราชการตำรวจและชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

รับชม โคก หนอง นา โมเดล สภ.บางสวรรค์ คลิก https://www.facebook.com/225217524207691/posts/4567144400014960/?app=fbl