สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการภาคเอกชน ลงพื้นที่ให้บริการตัดผมฟรี มอบข้าวสาร ถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนช่วงโควิด-19 ภายใต้โครงการ “Social Care by พม.อาสา”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการภาคเอกชน ลงพื้นที่ให้บริการตัดผมฟรี มอบข้าวสาร ถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนช่วงโควิด-19 ภายใต้โครงการ “Social Care by พม.อาสา

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประธานบริษัท มะหาคัท จับมือกันลงพื้นที่ในกิจกรรมโครงการ Social Care by พม.อาสา ณ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

ในงานมีกิจกรรมหลากหลาย โดยบริษัท มะหาคัท จำกัด ทีมช่างช่วยช่างช่างช่วยชาติ และอาจารย์ช่างผม บริการตัดผมฟรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาสาธิตการทำอาหาร และเครื่องดื่ม ด้านสโมสรไลออนส์กรุงเทพเจ้าพระยา สโมสรไลออนส์กรุงเทพอุดมสุข 2018 สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 100 ถุง พร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)