โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ปลายน้ำ อย่างการดำเนินการจับกุมผู้ผลิตหรือผู้ขาย ไม่สามารถที่จะต่อกรกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน การผนึกกำลังกันโดยการขับเคลื่อนของ ‘สำนักงานตำรวจแห่งชาติ’ นำโดย พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาโดยการบูรณาการ สร้างกลไกของชุมชนเข้ามาดูแล ลดความต้องการจากตัว “ผู้เสพ” ภายใต้ “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” จึงนับเป็นการสร้างพลังความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

ชมคลิป

https://fb.watch/8eL3FanNDR/

#policedna #ตำรวจดีนะ