ตำรวจ สภ.สุไหงโก-ลก ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนช่วยประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ในการยกย่องคนดี ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเปราะบางในวิกฤตโควิด-19 แก่บุคคลผู้ทรงคุณค่า ในหลากหลายอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา

โดยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีข้าราชการตำรวจ 1 นายที่ได้รับรางวัล คือ ร.ต.อ. แวอาลิฟ แวดีซา รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามภัยอาชญากรรมต่าง ๆ ด้วยความเสียสละ พร้อมทั้งอุทิศตนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

ด้าน ร.ต.อ.แวอาลิฟ ได้ขอบคุณคณะกรรมการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าราชการตำรวจนายหนึ่ง  พร้อมกล่าวถึงความรู้สึกที่ดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติภูมิต่อตนเองและครอบครัว เนื่องจากผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้ได้ ต้องเป็นผู้ที่ทำคุณงามความดีช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยส่วนตัวยึดการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการตำรวจ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะต้องการเข้าไปดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีปัญหาเรื่องของความรุนแรง และสถานการณ์ความวุ่นวายต่าง ๆ รวมถึงเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย

นอกจากนี้ ร.ต.อ. แวอาลิฟ ฝากถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายว่า อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่ประชาชนและสังคมคาดหวังเพื่อเป็นที่พึ่งในยามที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือประสบภัย โดยขอให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับประวัติส่วนตัวของ ร.ต.อ. แวอาลิฟ เกิดที่จังหวัดปัตตานี มีความใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจหรือทหาร โดยสำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 68 และเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ 4  และได้เข้ารับราชการที่อำเภอสุไหงโก-ลก ด้วยความฝันว่า ดินแดนภาคใต้จะเป็นดินแดนที่สงบ อยู่กันอย่างสันติสุข