สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งกำลังพล บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ลุยน้ำท่วมช่วยประชาชน หลังฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุ เตี้ยนหมู่ ส่งผลหลายพื้นที่น้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก

หลังเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ที่เข้าปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ส่งผลให้หลายพื้นทั่วประเทศมีฝนตกหนัก ก่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่า ประชาชนเดือดร้อนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นและมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงสั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ตรวจตราบ้านเรือนประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกำชับให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ ยานพาหนะต่างๆ เพื่อรองรับภารกิจอย่างเร่งด่วน รวมถึงประชาสัมพันธ์การติดต่อขอรับความช่วยเหลือ การสอบถามเส้นทางการจราจร ให้ประชาชนได้รับทราบ

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการสอบถามเส้นทางการจราจร สามารถโทรศัพท์สอบถามมายังสายด่วน 191 สายด่วน 1193 หรือสายด่วน 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง