ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันข่าวจริง กรณีเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มจองที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. นี้

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ตั้งแต่วันนี้ เริ่มจองที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. เพื่อป้องกันความสับสนเพื่อเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(AFNC) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง พร้อมชี้แจงว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” และ “โครงการทัวร์เที่ยวไทย” โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการของทั้ง 2 โครงการ เป็นวันที่ 28 ก.พ.65 และกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค.65 พร้อมให้ ททท. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
สำหรับรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย มีการปรับ 2 หลักเกณฑ์ ได้แก่

  1. เปลี่ยนแปลงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ให้สามารถเดินทางได้ทุกวัน จากเดิมที่เดินทางได้เฉพาะวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี
    2.เพิ่มรายการนำเที่ยว เป็น 30 รายการต่อบริษัท จากเดิม 15 รายการต่อบริษัท โดย ททท. ได้เตรียมความพร้อมสำหรับแพลตฟอร์มการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ขณะนี้ได้เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.– 1 ต.ค. 64 คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการและให้ประชาชนใช้สิทธิ์ท่องเที่ยวในเดือน ต.ค. นี้ โดยวันที่ 8 ต.ค.64 จะเปิดให้ประชาชนจองโรงแรมที่พัก แล้วเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 ซึ่งจะสิ้นสุดให้จองโรงแรมที่พักในวันที่ 23 ม.ค.65 โดยรัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ ห้อง/คืน) สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท โดยดูตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด) ส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทย นั้น รัฐสมทบเงินให้ 40% ของราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันลดลงอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงรายละเอียดของทั้ง 2 โครงการจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการที่พัก/โรงแรม/ ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันโรค ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงในช่วงระหว่างดำเนินโครงการ ททท. ก็สามารถขอยุติดำเนินโครงการฯ ได้ ทั้ง 2 โครงการ โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้ง 2 โครงการได้ที่ เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน .com และเพื่อให้ได้รับข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th/th หรือโทร. 02-618-2323