ผบ.ตร.บินด่วนลงภูเก็ต ติดตามผลการดำเนินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 กำชับท่องเที่ยวภูเก็ตต้องปลอดภัย รับเปิดประเทศ สร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องในการสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้ชื่อโครงการ ชุมชนย่านเมืองเก่า OLD PHUKET TOWN SMART SAFETY ZONE ตามแนวคิดของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่น ความอุ่นใจ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์กแหล่งเศรษฐกิจ และพื้นที่ที่ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมาสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวจากวิกฤต COVID-19 หรือ PHUKET SANDBOX และด้วยเสน่ห์ความงดงามของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส บริเวณชุมชนเมืองเก่า ทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สำคัญต่าง ๆ เช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน วัด พิพิธภัณฑ์ และโรงเรียน ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ขณะที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จึงได้เน้นการสร้างพื้นที่ SAFETY ZONE โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการฯ อย่างทั่วถึง และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันเหตุอาชญากรรมควบคู่กับการบูรณการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัคร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน

สำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันเหตุอาชญากรรม อาทิ ห้องปฏิบัติการ CCOC โดยเชื่อมสัญญาณจากกล้องวงจรปิดของหน่วยงานราชการและเอกชนมายังห้องปฏิบัติการ และนำวิทยุระบบดิจิทัลมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สามารถควบคุมสั่งการได้ตลอด 24 ชั่วโมง , การใช้วิทยุสื่อสารระบบดิจิทัล เพื่อให้ศูนย์ควบคุมสั่งการ CCOC ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สายตรวจได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ , สายตรวจ DRONE 4.0 , LINE OFFICIAL SAFETY ZONE เพื่อการให้บริการประชาชนออนไลน์ รวมถึงการสร้าง CYBER VILLAGE เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสอดส่องป้องกันภัยอาชญากรรมของภาคประชาชน นอกจากนี้ ยังมี SMART CARD READER จำนวน 30 ชุด พร้อมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ติดตั้งแอปพลิเคชัน COVID CONTROL เพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ และบุคคลเฝ้าระวัง ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่จราจร เจ้าหน้าที่สืบสวน ตำรวจท่องเที่ยว และกรมเจ้าท่าในจังหวัดภูเก็ต ไว้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันภัยอาชญากรรมในพื้นที่

ผบ.ตร. กล่าวว่า การลงพื้นที่นอกจากจะได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการ Smart safety zone 4.0 แล้ว ยังเป็นการติดตามมาตรการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะหน้ามรสุมเช่นนี้ จะเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการควบคุมแรงงานผิดกฎหมาย โดยได้หารือร่วมกันทั้งตำรวจ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน หลังจากนี้ จะพยายามลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี

ขอบคุณภาพปก: สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต