สายด่วน!! ตำรวจพร้อมช่วยผู้ประสบภัย “น้ำท่วม”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือ สอบถามเส้นทางจราจร จากสถานการณ์ “น้ำท่วม” หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย

ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข

สายด่วน 191
สายด่วน 1193 (ตำรวจทางหลวง)
สายด่วน 1599 (ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)