โฆษก ตร.เผย เดือนกันยายน 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 28 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 23 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 5 นาย

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. รวมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่าง ๆ

โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจในเดือนกันยายน 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 28 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 23 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 5 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2564 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 176 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 131 นาย ปลดออกจากราชการ จำนวน 38 นาย และให้ออกจากราชการ จำนวน 7 นาย

โดยการประชุมก.ตร.ในวันนี้ (27 กันยายน 2564) จัดขึ้น ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ