ผบ.ตร. เน้นย้ำมาตรการช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน ซึ่งอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง เคลื่อนตามแนวร่องมรสุม เข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2564

วันนี้ (28 กันยายน 2564) ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำเดือนกันยายน 2564 ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ  ลพบุรี นครราชสีมา และชัยภูมิ ซึ่งยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำชับไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในเชิงบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสถานการณ์  เช่น การรับแจ้งความ หรือการเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ

ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารเหตุการณ์ในพื้นที่ หากเกิดกรณีขอความช่วยเหลือ หรือต้องการความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง จำเป็นต้องมีการรวมศูนย์ หรือการบริหารเหตุการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะการขนส่งเครื่องอุปโภคและบริโภคเข้าสู่พื้นที่ที่ประสบภัย การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น เรือยาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองบังคับการตำรวจน้ำ

นอกจากนี้ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้เน้นย้ำในเรื่องของการตรวจตรา การเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุ การระงับเหตุ และการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว พร้อมให้จัดเตรียมพื้นที่บริการนอกสถานที่ของสถานีตำรวจ  หากมีความจำเป็นในการอพยพพี่น้องประชาชนไปยังศูนย์พักพิงต่าง ๆ  ต้องมีการจัดกำลังตำรวจเข้าไปดูแลความปลอดภัย ทั้งในศูนย์พักพิง และตามบ้านเรือนที่มีการปล่อยทิ้งไว้ เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดี ซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

สำหรับความเสียหายของสถานีตำรวจ บ้านพักของทางราชการ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ลพบุรี ชัยภูมิ และนครราชสีมา ได้รับรายงานว่าเกิดความเสียหาย โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้สำรวจ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซม เมื่อสถานการณ์ คลี่คลายแล้ว