สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกันป้องกันเด็กไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันถึงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั้น

ในปัจจุบัน เด็ก และ เยาวชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรมออนไลน์ ในหลายรูปแบบ เพราะด้วยวัยที่ยังเป็นเด็ก ยังขาดในเรื่องของการใช้ความระมัดระวัง จึงอาจตกเป็นเป้าหมายที่ถูกหลอกล่อได้ง่าย ในขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถให้ความรู้หรือคำแนะนำแก่เด็กเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์ที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน ต่อเด็กหรือเยาวชน ดังนี้

  1. การเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น ลามกอนาจาร การพนัน หรือการใช้ความความรุนแรงในลักษณะต่าง ๆ แต่เนื่องจากเด็ก และเยาวชนอาจยังขาดวุฒิภาวะในการแยกแยะข้อมูลที่ได้รับว่า สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ จึงอาจเกิดการรับรู้หรือเรียนรู้ในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก่อนวัยอันควร และมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเลียนแบบ กลายเป็นคนชอบใช้ความรุนแรง เสพติดการพนัน หรือเกิดการเลียนแบบทำให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนได้
  2. การถูกหลอกนำภาพที่ไม่เหมาะสมของเด็ก และอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เนื่องด้วยเด็กอาจจะขาดความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับบุคคลอื่น อาจทำให้เด็กถูกหลอกลวงจากคนร้ายที่แฝงตัวมาเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์ได้ง่าย ซึ่งอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่เด็กตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงทางออนไลน์ คือการที่คนร้ายหลอกให้เด็กส่งภาพหรือวิดีโอคอลกับคนร้าย ในลักษณะที่เด็กไม่ได้สวมเสื้อผ้า หรือให้ถ่ายภาพในลักษณะลามกส่งให้คนร้าย จากนั้นคนร้ายก็จะติดต่อหาผู้ปกครองเพื่อข่มขู่เอาเงิน หรือนำภาพของเด็กที่ได้ไปขายตามเว็บไซต์ต่าง ๆ นอกจากนี้อาจมีการหลอกลวงให้เด็กไปพบและมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
  3. การถูกหลอกลวงในการซื้อสินค้า บริการหรือ ไอเทมเกม จะเกิดขึ้นกับเด็กที่ผู้ปกครองเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้กับเด็ก หรือ ผูกบัตรเครดิตกับโทรศัพท์ที่เด็กใช้งาน เนื่องด้วยการซื้อสินค้า บริการ หรือ ไอเทมเกมในปัจจุบันมีขั้นตอนในการชำระเงินที่ง่ายมาก ดังนั้นหากผู้ปกครองไม่ระมัดระวัง ไม่กำหนดมาตรการในการชำระเงินที่รัดกุม อาจทำให้เด็กถูกหลอกได้
  4. การล่วงละเมิดบุคคลอื่นทางสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการกลั่นแกล้งระรานในโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) การทะเลาะหรือล้อเลียน กลั่นแกล้งดังกล่าวระหว่างเพื่อนของเด็ก หรือ คนรู้จักมักเกิดขึ้นได้ง่าย และข้อมูลที่กลั่นแกล้งอาจกระจายเป็นวงกว้าง อาจทำให้บุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ จนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า จนอาจนำไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงอย่างอื่นได้ และแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กก็อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์กล่าวต่อไปอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใย เด็ก และ เยาวชน เป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง พ่อ แม่ ตลอดจน ครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็ก ให้ช่วยกัน ให้ความรู้ และเฝ้าระมัดระวังและสอดส่อง ดูแล การใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตของเด็กให้เป็นไปตามวัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็ก และปัจจุบันผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ มีฟังก์ชันที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลาน ตลอดจนควบคุมไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้ผู้ปกครองได้เลือกใช้เป็นจำนวนมาก

หากเป็นกรณีการซื้อของในร้านค้าออนไลน์ ผู้ปกครองควรร่วมกับบุตรหลานในการตรวจสอบข้อมูลร้านค้า เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ หากทำได้ดังกล่าว เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย และไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในโลกออนไลน์

นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นเว็บไซต์ใดที่มีการนำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมายและอาจเป็นภัยกับเด็กและเยาวชน กรุณาแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง