เตือนภัย SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ที่มีข้อความว่า “คุณได้รับสินเชื่อจาก ธปท.” ไม่เป็นความจริง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนภัย SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ที่มีข้อความว่า “คุณได้รับสินเชื่อจาก ธปท.” ไม่เป็นความจริง.หากได้รับ SMS ดังกล่าว อย่ากดลิงก์หรือกรอกข้อมูลเป็นอันขาด! เนื่องจากแบงก์ชาติไม่ได้มีการปล่อยกู้กับประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีความเสี่ยงถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริตได้ครับ.ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจากแบงก์ชาติก่อนกู้เงินทุกครั้ง

คลิก https://bit.ly/3CBgMMA