ผลงาน 1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำในรูปแบบ Infographic ผลงานชุดที่ 1

1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็น “องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

ซึ่งมีผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำอินโฟกราฟิก (Infographic) ผลงานชุดที่ 1 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนได้รับทราบ

โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไร้สาย (CCTV)


โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปราม

โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0

การแก้ปัญหายาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน)

การลงนามข้อตกลงประสานความร่วมมือเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (DIGITAL PLATFORM)

การดูแลสวัสดิการตำรวจ บ้านพักสวัสดิการตำรวจ

การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย HRD BLUEPRINT

การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะแถลงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 น. ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ