พิสูจน์หลักฐานสานความจริง

”พิสูจน์หลักฐานสานความจริง” เพลงที่แต่งขึ้นโดยข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 เพื่อเป็นบทเพลงของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) และเพื่อขอบคุณอดีตผบช.สพฐ.ตร พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ เนื่องในโอกาสที่ท่านมาอำลาหน่วย พร้อมส่งมอบงานในหน้าที่ราชการให้พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร.

โดย ผบช.สพฐ.ตร. ได้สั่งการให้เป็นเพลงประจำหน่วยงาน สพฐ.ตร. เพื่อปลุกใจให้นักรบเสื้อฟ้าทุกหน่วยในสังกัดรู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ และมีความจงรักภักดี เป็นข้าราชการตำรวจที่ดี คิดดี ทำดี พูดดี ทำทันที มีจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนนักรบที่ ”รุกรบ จบเร็ว“ ในการปฎิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยต่อไป