ตำรวจ สภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ร่วมกันทำความสะอาด ฟื้นฟู รพ.บำเหน็จณรงค์ หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

พ.ต.อ.รัชยุทธ ศักดิ์ระพี ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เปิดเผยกับ Police Online ถึงการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเพชร เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ในการฟื้นฟู ทำความสะอาดอาคารภายใน รพ.บำเหน็จณรงค์ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม หลังระดับน้ำลดลงได้ 2 วัน โดยได้ขนอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งโต๊ะ เก้าอี้มาล้างทำความสะอาดจากเศษดิน เศษขยะที่ไหลมากับน้ำ

พ.ต.อ.รัชยุทธ กล่าวว่า ที่เลือกฟื้นฟูโรงพยาบาลเป็นอันดับแรก เพราะโรงพยาบาล เป็นสถานที่สำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยทางสุขภาพ จึงเร่งฟื้นฟูเป็นจุดแรกหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย เพื่อให้กลับมาเปิดบริการได้ตามปกติโดยเร็ว และหลังจากนี้จะไปฟื้นฟูทำความสะอาดสถานที่สำคัญ อาทิ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก รวมถึงสถานที่ราชการต่าง ๆ เพื่อให้ทุกพื้นที่กลับมาเป็นปกติ

ทั้งนี้ แม้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ตำรวจ สภ.บำเหน็จณรงค์ ยังได้ร่วมวางแนวทางในการรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ ถือเป็นต้นน้ำ โดยได้จัดกำลังเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
@lloacohol💋