นักรบเสื้อฟ้า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) ผู้ปิดทองหลังพระ

นักรบเสื้อฟ้า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) หรือที่รู้จักในชื่อ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ และทะเบียนประวัติอาชญากร ที่มีมาตรฐานสากลของกระบวนการยุติธรรม ผู้ปิดทองหลังพระ ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#นักรบเสื้อฟ้า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) หรือที่รู้จักในชื่อ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ และทะเบียนประวัติอาชญากร ที่มีมาตรฐานสากลของกระบวนการยุติธรรม ผู้ปิดทองหลังพระ ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บทเพลง “นักรบเสื้อฟ้า” ถูกแต่งขึ้น เพื่อเป็นบทเพลงประจำหน่วยงาน สพฐ.ตร.ให้นักรบเสื้อฟ้าทุกหน่วยในสังกัด รู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจในการปฎิบัติภารกิจ