รอง โฆษก ตร.ยืนยันข้อมูลจริง กรณีประชาชนเดินทางเข้าภูเก็ตผ่านด่านท่าฉัตรไชย ต้องเสียค่าตรวจ ATK เอง ส่วนคนต่างจังหวัดต้องนำผลตรวจอายุไม่เกิน 7 วันมายื่น

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในโซเชียลมีเดียเรื่อง ประชาชนที่ต้องการผ่านด่านท่าฉัตรไชย ต้องเสียค่าตรวจ ATK เอง ส่วนคนต่างจังหวัดต้องนำผลตรวจอายุไม่เกิน 7 วันมายื่น

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ตามที่มีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยระบุว่า ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19

  1. ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1) ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac) ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็มที่ 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca) ไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด–19 มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

2) ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test ที่มีผลยืนยันจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง

3) กรณีผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ต เดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ (ท่าเรือ) สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. ไปตรวจกับสถานพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ หรือ รพ.สต. หรือนำมาตรวจเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

ทั้งนี้ คนภูเก็ตที่ไปตรวจที่หน้าด่านได้จะต้องซื้อชุดตรวจ ATK ไปเอง ส่วนของคนที่ทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่น ๆ สามารถใช้ผลตรวจ ATK ได้เช่นกันแต่ให้ตรวจก่อน เช่น ตรวจมาจากสถานพยาบาลอื่น ๆ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และนำใบรับรองมายื่นหน้าด่านก็สามารถใช้ได้

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://pr.prd.go.th/phuket หรือโทร. 076-216118

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สำหรับคนจังหวัดภูเก็ต ที่จะไปตรวจที่หน้าด่านตรวจท่าฉัตรไชย จะต้องซื้อชุดตรวจ ATK ไปเอง ส่วนคนต่างจังหวัดต้องนำผลตรวจอายุไม่เกิน 7 วันมายื่น

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่านช่องทาง ได้แก่
เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com
เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER
ทวิตเตอร์ @AFNCThailand
ไลน์ @antifakenewscenter
ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87
และสายด่วน 1599 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”