สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกการจราจรบนเส้นทางที่ น้ำท่วม

เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์ น้ำท่วม ใน 16จังหวัด แม้ภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางจราจรในหลายเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมขัง บางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย จึงสั่งการให้ทุกพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในด้านต่าง ๆ ทั้งการช่วยอพยพเคลื่อนย้าย การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ในด้านการอำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่ประสบอุทกภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง การจราจรผ่านไม่ได้ พร้อมจัดทำแผนที่ข้อมูลน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ โดยจะมีการแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น จุดสีแดง มีการปิดการจราจร ไม่สามารถผ่านได้ จุดสีน้ำเงิน น้ำท่วมแต่รถผ่านได้ โปรดใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ระมัดระวัง พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง ซึ่งสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ใน

เพจเฟซบุ๊กตำรวจทางหลวง https://www.facebook.com/highway1193/
เว็บไซต์ตำรวจทางหลวง www.highway.police.go.th

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยเพิ่มเติมว่าหากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสอาชญากรรม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือต้องการขอความช่วยเหลือ แจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน 191 หรือสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 และหากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร ติดต่อได้ที่สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันที่ 6 ตุลาคม 2564 พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.ขอนแก่น
1.เส้นทางหลวง 2 ท่าพระ – ขอนแก่น อำเภอเมือง
– ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานบ้านกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
2.เส้นทางหลวง 2131 บ้านสะอาด – เหล่านางงาม อำเภอเมือง
– ช่วง กม.ที่ 6+800 ถึง 7+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำสูง 90-100 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.2062 บ้านทุ่ม – มัญจาคีรี กม.0 ไปออก ทล.12 บ้านฝาง – ขอนแก่น กม.540 เข้าเมืองขอนแก่น การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก รถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร

ภาคกลาง
จ.นนทบุรี
3.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
– ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ที่ กม.18+500 ทดแทน

4.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
– ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก เพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ ที่ กม.16+600 ทดแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จ.สระบุรี


5.เส้นทางหลวง 3020 พระพุทธบาท – หนองโดน อำเภอพระพุทธบาท
– ช่วง กม.ที่ 7+301 (คอสะพานหนองโดน) ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นโพรง การจราจรผ่านไม่ได้ ปิดการใช้สะพานทั้ง 2 ฝั่ง ทางเลี่ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จ.อ่างทอง
6.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน
– ช่วง กม.ที่32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 150 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
7.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน
– ช่วง กม.ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจร ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
8.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน
– ช่วง กม.ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 50-55 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
9.เส้นทางหลวง 32 อ่างทอง – ไชโย อำเภอไชโย
– ช่วง กม.ที่ 57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 120 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


10.เส้นทางหลวง 33 นาคู – ป่าโมก อำเภอป่าโมก
– ช่วง กม.ที่ 36+000 ถึง 36+400 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จ.ลพบุรี
11.เส้นทางหลวง 3019 สามแยกโคกกะเทียม – สถานีรถไฟโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี
– ช่วง กม.ที่ 1+750 ถึง 1+825 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ระดับน้ำสูง 30 ซม. ใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
12.เส้นทางหลวง 3024 บ้านหมี่ – เขาช่องลม อำเภอบ้านหมี่
– ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 7+300 ระดับน้ำ 120 ซม. ทางเลี่ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จ.กำแพงเพชร


13.เส้นทางหลวง 1117 คลองแม่ลาย – อุ้มผาง อำเภอคลองลาน
– ช่วง กม.ที่ 93+155 ดินสไลด์ ด้านขวาทาง การจราจรไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จ.พระนครศรีอยุธยา
14.เส้นทางหลวง 347 บางกระสั้น – บางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
– ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 45 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
15.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล
– ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 165 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
16.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล
– ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 165 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จ.สุพรรณบุรี
17.เส้นทางหลวง 33 สุพรรณบุรี – นาคู อำเภอเมือง
– ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 55 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

18.เส้นทางหลวง 340 สาลี – สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า
– ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 100 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จ.นครสวรรค์
19.เส้นทางหลวง 1 บ้านหว้า – วังไผ่ อำเภอตาคลี
– ช่วง กม.ที่ 339+600 (จุดกลับรถใต้สะพานเดชาติวงศ์) ระดับน้ำสูง 90 ซม. ให้ไปกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมขังในหลายเส้นทาง การเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวก ควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง สายด่วน 1193

ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวง ได้จัดทำ Maps แผนที่ข้อมูลน้ำท่วม ประจำวัน สามารถตามลิงก์นี้ได้เลย

https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR0FJXd1nQ4SabsqbKiukQuO05MguPhGLupuecJnQvP0306D3iXRsQpEWKQ&mid=1XSYygdKwd4uBFIwyBF470iPNQFaK6V9e&ll=14.805603094393215%2C101.37751149999998&z=8