โฆษก ตร. เตือน “สายซิ่ง” ขับรถประมาท-หวาดเสียว โทษไม่ใช่แค่ปรับ แต่อาจจำคุก 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิป ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ที่มีการยกล้อของรถพ่วงข้างขึ้นขณะขับบนถนน ซึ่งไม่ได้ขับตามปกติ ไม่สวมหมวกนิรภัย อยู่บนถนนทางสาธารณะ ในขณะที่มีรถคันอื่น ๆ ใช้ถนนดังกล่าวจำนวนมาก ถือเป็นการขับรถโดยประมาทและน่าหวาดเสียว ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่น อาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของรถคันอื่นได้ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้ตรวจสอบและติดตามตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำคุกและปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถ
(1) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
(3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(4) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล หรือ ทรัพย์สิน
(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
(6) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่อง เดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ
(7) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ
(8) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

โดยหากผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 43 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ