ศปข.ตร. เข้มงวด กวดขัน ปราบปรามสายซิ่ง จับดำเนินคดีแล้วกว่า 1 ล้านราย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปข.ตร.) ได้เข้มงวด กวดขัน ปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังมาโดยตลอด

ที่ผ่านมา สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหา กว่า 1,000,000 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

จับกุมผู้ต้องหาในข้อหาแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น กว่า 3,000 ราย, สนับสนุนให้มีการแข่งรถในทาง จำนวนกว่า 800 ราย, ดำเนินคดีกับพ่อแม่และผู้ปกครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยทำทัณฑ์บนผู้ปกครองกว่า 40,000 ราย, จับกุมร้านแต่งรถซิ่งกว่า 1,000 ร้าน, ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 อีกกว่า 1,201,288 ราย และตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางกว่า 320,973 คัน

นอกจากนี้ ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งสถิติการรับแจ้งเหตุทั่วประเทศ มีอัตราการรับแจ้งเหตุที่ลดลงกว่า 90% ทั้งยังนำบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาทำประวัติบันทึกลงในระบบ CRIME จำนวนกว่า 157,548 ราย

ในส่วนของการปฏิบัติการเชิงรุก ได้ร่วมมือกับ Youtuber ที่มีชื่อเสียง จัดทำคลิปวีดีโอให้ผู้ที่ติดตามที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเลิกพฤติกรรมแข่งรถในทางสาธารณะ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ทราบถึงข้อกฎหมาย และมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การจัดโครงการ “เปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมายกับนักเรียน นักศึกษา พร้อมสร้างเครือข่ายสายข่าว แจ้งเบาะแสในทุกพื้นที่เสี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจสอบ เฝ้าติดตามทางโซเชียลมีเดีย ถึงการร้องเรียนเรื่องการแข่งรถในทาง พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีกล้อง CCTV มาใช้ในการสืบสวนติดตามดำเนินคดี ทั้งสิ้น 24 คดี ผู้ต้องหา 283 ราย ยึดรถของกลางตามคำพิพากษาศาล 45 คัน

อีกทั้ง ยังร่วมผลักดันแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง ในส่วนของการรวมกลุ่มมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง ด้วยรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป โดยมีพฤติการณ์ที่จะแข่งรถ ให้ถือเป็นความผิดฐาน “พยายามแข่งรถในทาง” เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุได้ และ ศปข.ตร. ได้จัดหาเงินกองทุนจำนวน 4 แสนบาท เพื่อตั้งเงินรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การจับกุม โดยมีเงินรางวัลนำจับรายละ 3,000 บาท และยังได้เสนอโครงการวิจัย “ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืน” ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก จำนวน 23 ล้านบาท เพื่อนำมาทำการวิจัยในการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ให้ทราบถึงการรวมตัวมั่วสุมออกมาแข่งรถ ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หากพบเบาะแสการแข่งรถในทาง หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งมายัง ศปข.ตร. ที่สายด่วน 1599 หรือ 191 หรือสามารถส่งคลิปวิดีโอหลักฐานมาทาง เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.” ได้ตลอด 24 ชม.