สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขานรับนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เตรียมพร้อมดูแลเต็มที่ โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย.64 ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมกำชับการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามภารกิจพิธีการคนเข้าเมือง และตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) กำหนด

รวมถึงภารกิจการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ โดยให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รองรับภารกิจการเปิดพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนกำลัง เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมสำหรับภารกิจพิธีการคนเข้าเมือง คัดกรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามท่าอากาศยาน ด่านทางบก และด่านทางน้ำ พร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ ศบค. กำหนด

รวมถึงการออกตรวจตราพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการปฏิบัติตาม ประกาศ ข้อกำหนด และมาตราการ ของ ศบค. และคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนออกตรวจสอบ สถานประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหารที่ลักลอบจำน่ายสุรา จุดสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่ คอยควบคุมกำกับการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากมีการปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัย และอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป

ทั้งนี้ หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด หรือขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มายังหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชม.