สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 พลตำรวจเอกสุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคู่สมรส พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธี ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากนั้นมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เวลา 10:20 น.มีพิธีวางพวงมาลา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ววางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับในปี 2564 หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทย ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ