สภ.เบตง จ.ยะลา ใช้พื้นที่บริเวณข้างบ้านพักผู้กำกับการ และที่ดินว่างเปล่าภายในโรงพัก ปลูกฟ้าทะลายโจร ที่เชื่อว่าเป็นสมุนไพรทางเลือก ช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด-19ได้

ตำรวจสภ.เบตง จ.ยะลา ช่วยกันแผ้วถางพื้นที่บริเวณข้างบ้านพักผู้กำกับการ และที่ดินว่างเปล่า ภายใน สภ.เบตง จ.ยะลา เพื่อพัฒนาแปลงเกษตร ปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร ตามโครงการ “หนึ่งโรงพัก หนึ่งสวนเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง นำชมแปลงเกษตรที่เมื่อ 2-3 เดือนก่อน ได้เริ่มปลูก ฟ้าทะลายโจร 300 ต้น กระชายขาว 300 ต้น และ ขิง 100 ต้น ที่เชื่อว่าเป็นสมุนไพรทางเลือก ช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด -19 รวมทั้งบรรเทาอาการไข้หวัดเบื้องต้นได้  และบอกว่า “ทางสภ.เบตงได้ดำเนินโครงการ “หนึ่งโรงพัก หนึ่งสวนเศรษฐกิจพอเพียง”มาได้ประมาณ 2 ปี โครงการแรกที่เราทำก็คือโรงเพาะเห็ดครับ ผลผลิตที่ได้เราก็จำหน่ายให้ข้าราชการตำรวจในราคาถูก ส่วนที่เหลือเราก็ไปจำหน่ายที่ตลาด และนำรายได้มาแบ่งปัน ให้กับข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการ”

ส่วนการปลูก ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว และขิง  บางส่วนจะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของสภ.เบตง  เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ในครัวเรือน ช่วยสร้างชุมชนสีเขียว และระบบนิเวศที่ดีต่อไป