“มีแล้ว แบ่งปัน” จิตอาสาตำรวจทางหลวง มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ที่เดือดร้อน รายรับไม่พอรายจ่าย เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ะระบาดของโควิด – 19

พ.ต.ท.ปริญญ์ โคตรมณี สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล.พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง รวม 12 นาย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ” มีแล้ว แบ่งปัน” โดยนำอาหาร และ สิ่งของเครื่องใช้ในการดูแลผู้ป่วย มอบให้กับนางพัด ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เพื่อส่งมอบกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมยินดีช่วยเหลือเพิ่มเติมหากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ตำรวจทางหลวงช่วยเหลือ

โดยญาติที่ดูแลนางพัดกล่าวขอบคุณทั้งจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง รวมทั้งผู้ที่เป็นสะพานบุญ ทำให้ตำรวจจทางหลวง ได้รับทราบเรื่องราวของครอบครัวนางพัด ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง และมีรายรับไม่พอกับรายจ่าย เดือดร้อนเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

ตลอดการทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งนี้ จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19